Varde Kaserners Venner

Formålet med foreningen Varde Kaserners Venner er ganske enkelt at støtte og bevare Varde Kaserne. Dette sker bl.a. gennem at udvikle og vedligeholde gode relationer mellem borgere, erhvervslivet, kommunen og kasernen, til gavn for alle parter. Mere specifikt ved at støtte, planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, der direkte eller indirekte styrker Varde Kaserners samt lokalområdets omdømme.
Bak op om initiativet og bliv medlem af foreningen "Varde Kaserners Venner".

Del på Facebook. Del på Facebook.

Om os

Vi arbejder målrettet for en styrkelse af relationerne mellem Varde Kaserner og det øvrige lokalsamfund. Vi vil ligeledes sikre at de gode argumenter for bevarelsen til stadighed er klart oplyst for politikerne.

Læs mere

Sponsorer

Vi er utrolig glade for alle vore sponsorer, som gør det muligt at drive denne webside, samt fortsætte kampen for at opretholde Varde Kaserner!

Læs mere

Hvorfor blive medlem?

Fordi du igennem dit medlemskab er med til at støtte arbejdet for en øget integration mellem Varde By og Varde Kaserne, og derigennem udbygge den folkelige opbakning til Varde Kaserners fortsatte eksistens.

Læs mere