Varde Marchen 2019

11. maj 2019

March for velgørenhed. 11. maj 2019.

Der er udsendt flg. pressemeddelelse vedr. Marchen:

VARDE MARCHEN LØRDAG D. 11.MAJ.2019 AFLYSES

Varde Kaserners venner havde 20.marts 2019 generalforsamling på KFUM Soldaterhjem med efterfølgende møde omkring Varde Marchen 2019

Til Generalforsamlingen og det efterfølgende møde deltog i alt 6 personer. Det var den samlede bestyrelse og ikke andre.

På mødet omkring Varde Marchen måtte bestyrelsen desværre træffe en beslutning om at aflyse marchen for velgørenhed. Forhåndstilmeldingerne til marchen udgør i alt 6 personer pr. d.d

Det har været en svær beslutning at træffe, udtaler formand for Varde Kaserners Venner ,Gustav Petersen, på vegne af den samlede bestyrelse.

Sergentskolen samt Efterretningscentret i Varde har  desværre ikke, som i de tidligere år, mulighed for at beordre de værnepligtige og sergenteleverne på march .Dette er tidligere sket  som led i uddannelserne. I de sidste 3 år har der deltaget omkring 130 soldater, og

det har udgjort et væsentligt antal af det samlede antal  deltagere . Varde Handel har ej heller haft mulighed for at bakke op omkring arrangementet. Sidste år var der 282 personer der deltog i Varde Marchen.

Vi har altid modtaget stor opbakning og hjælp fra både Varde Kommune, Sergentskolen, Efterretningscentret, Hjemmeværnet samt vore sponsorer. Vi har lånt udstyr af Garnisonen og Hjemmeværnet og der har været personale til rådighed for afmærkning af ruter m.v

Bestyrelsen ser ikke,  med det antal deltagere på 6 personer der er for nuværende, at vi overhovedet kommer i nærheden af et acceptabelt deltagerantal. En March som denne er forbundet med store omkostninger. Formålet er jo at støtte velgørenhed i forbindelse med garnisonerne ,veteranerne samt deres familier. Bestyrelsen  er sikker på, at det ikke vil være muligt at genere et overskud ved at gennemføre marchen.

Varde Kaserners Venner fortsætter naturligvis med de øvrige initiativer igennem året. Tilbagebetaling af de deltagergebyrer der er indbetalt til Sportstiming er i dag tilbageført

 

Yderligere oplysninger der måtte ønskes gives af undertegnede på mobil nr. 51513724

Med venlig hilsen

P.B.V

Varde Kaserners Venner

Gustav Petersen

Formand

 

 

Del på Facebook. Følg os på Facebook.

 

<!--@ItemPublisher:Item.FotoALTtekst-->