Hvorfor medlem?

Fordi du gennem dit medlemskab af Varde Kaserners Venner er med til at støtte og bevare Varde Kaserne.

Med det netop indgåede forsvarsforlig, er Varde Kasernes eksistens sikret indtil videre. Men som historien viser, kan det næste forsvarsforlig ændre dette totalt, og Varde Kaserne kan så risikere en lukning.
Varde Kaserners Venner(VKV) vil gennem sit virke, bidrage til at udvikle og vedligeholde relationerne mellem borgerne og kasernen. VKV vil ligeledes medvirke til at de nye medarbejdere med deres familier vil falde godt til i byen/kommunen.
Det er vigtigt at vi i lokalområdet kan vise en stor folkelig opbakning og støtte til Kasernen.
Gennem dit medlemskab viser du at du støtter op om Varde Kaserne, og jo flere medlemmer foreningen får, jo større vægt tillægges der den støtte foreningen kan give Kasernen, over for det politiske system.

Derfor meld dig ind nu, det koster kun 100 kr. om året. Din støtte er uvurderlig.