Nærmiljø og viljes frihed

I relation til forsvarsforligsforhandlingerne til forsvarsforliget indgået i 2012 var et af de helt store kernepunkter lukning af en række af forsvares etablissementer. Varde Kaserne var som mange andre kaserne lukningstruet. I forsøget på at fremfører de gode argumenter for bevarelse af Varde Kaserne, drøftede og agerede repræsentanter for erhvervslivet, lokal politikere, ansatte på Kasernen og borgere i Varde for bevarelse af kasernen. I lyset af dette arbejde opstod en initiativgruppe bestående af Henrik Ladefoged, Bjarne Moos, Per Mørkeberg, Gustav Petersen, Jørgens Svender, Niels Kristian Hindsig og Lars P Hougaard. Det blev besluttet at vi ville forsøge at skabe et fundament for en fremtidig bevarelse af Varde Kaserne.

Varde Kaserners Venner i daglig tale benævnt kaldet VKV blev officielt oprettet den 5 marts 2013 ved en stiftende generalforsamling på Smedeværkstedet i Varde by.

Formålet er ganske enkelt at støtte og bevare Varde Kaserne. Dette sker bl.a. gennem at udvikle og vedligeholde gode relationer mellem borgere, erhvervslivet, kommunen og kasernen, til gavn for alle parter. Mere specifikt ved at støtte, planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, der direkte eller indirekte styrker Varde Kasernes samt lokalområdets omdømme.

Indledningsvis er Varde Kaserne bevaret og formodentlig vil vi se en forøget anvendelse af faciliteterne. Det politiske niveau har dog ikke kunnet blive enigt om en løsning, der tilgodeser det oplæg som forsvaret havde lagt op til, i relation til behovet for etablissementer i den fremtidige struktur. Det er derfor overvejende sandsynligt, at debatten om etablissementer fortsat vil være at finde i fremtiden. Vi ser derfor VKV forsat som meget relevant, og vi vil arbejde målrettet for en styrkelse af relationerne mellem Varde Kaserne og det øvrige lokalsamfund. Vi vil ligeledes sikre at de gode argumenter for bevarelsen til stadighed er klart oplyst for politikerne. En god pressekontakt er b.la ’et af midlerne som VKV vil gøre brug af.

Se online-brochure.